העיניים שלי הם ענן מסתורי

שנשבר בלי כל הודעה מוקדמת

שנפתח כשהוא רוצה אחרת

גם לעננים עצוב אז הם בוכים

על מעשים של אלוהים

על חטאים של אחרים

לעננים לא טוב, כל הזמן רטוב

אנשיםחוטאים ואלוהים מאשים את העננים

עננים בוכים והמלאכים מתרגזים

וענןאחד נשבר וענן שני נגמר

ולאנשים כאב אז עוד ענו עזב

העיניים שלי הם כמו ענן מסתורי

נפתחות כמו ארובות השמיים

והכרית שלי מכוסה עכשיו במים

של העיניים , של הענן , שעזב

והפעם רק לי כאב

עננים תמיד בוכים על החלטות של אחרים.