sms: 17.7.2006 /  16:49:26

דמעות זולגות מעניים רוויות מציאות

הלב שלי רצה לאהוב אותך, להיות קרוב אלייךלחבק אותך ולהיות מחובק

הדמעות שהרטיבו לך את הלב ממשיכות לרדת

ולהרטיב  את הכאב

שנותר אחרייך