אישה

אישה שלך

אישה בשבילך

באשר תלך אלך

באשר תלין אלין

אני שלך

אני בשבילך

אוהבת אותך

רוצה אותך

רוצה לחוש אותנו יחדיו

רואה  אותך איתי,

שלי

בשבילי

רואה אישה

שלך

בשבילך

אישה.