הו בכה

כי היה שם רגע

אכן היה שם רגע

של בילבול

גימגום

פיקפוק..

 

הו זעק

כי היה שם רגע

אכן היה שם רגע

של שקט

דומיית שפתיים

השפלת עניים...

 

ובכה וזעק

ותשבר

כן, תשבר

כי היה זה רק רגע

 

רק רגע

עד שפלפולי מלותיהם

ההרסניות

החותכות

הפוצעות

חזרו לרעום

ורעש תותחיהם

כיסה שוב

על מנגינת לבנו