ושוב באותה בטלה מעצבנת
כשאין לך כח לכלום
ואין לך שום מטרה מכווונת
והלב והרגש רדום
מה שניסית ללמוד לא הבנת
וגם השיר הזה שכתבת עכשיו
בכלל לא יוצא כמו שתכננת
למרות שכמעת שעתיים ישבת עליו

ומרגיש זבל וכלום- ריק שכזה
שבכלום לא מצליח, רק חולם והוזה
פשוט שום דבר מיוחד,
סתם עוד בן אדם רכרוכי אחד
הכל מחליטים בשבילך
ואתה עושה
מתפלש בשלולית שסביבך
והחוצה לצאת לא רוצה

בעצם רוצה, אבל מתעצל
עצלן מלוכלך
שקוע יושב מתבטל
מתי את עיניך תפקח?
ותתפוס עצמך בידים
עם אותם השרירים שפיתחת
לא ברור בשביל מה במשך שנתיים...
תצא לחיים שחפצת תתקדם במישור החלק הירוק בתחושת בין ערביים
בתנועה חרישית של מים ושמים...

ושוב באותה בטלה מעצבנת
כשהלב והרגש רדום