בגדי שעל גופי

שחורים.

שערי שמנוני כנשמתי.

זרועותי שרוטות

רגלי רועדות

כליבי.

פני מוכות אימה

שפתותי חרדה תפתח

     ופי נשנק באין מילים