אוהבת אותך
פשוט מאוד, אותך
את מי שאתה
מה שאתה
מי שאני כשאני איתך
אוהבת כל דקה לצידך
אוהבת אותך
פשוט מאוד, אותך
גם כשאני לא איתך
אוהבת לחלום אותך
לדבר איתך
אוהבת אותך
פשוט מאוד, אותך
אוהבת להביט בך ישן
להירדם לצידך
אוהבת לבכות איתך
לצחוק איתך
אוהבת אותך
פשוט מאוד
אותך...