אלפי זכרונות עוברים בראשי

כתצלומים הם מחלחלים בתוכי.

כוחם ההרסני הוא ככוח השטן וככוח להבות הגהינום והתופת.

אלפי זכרונות עוברים בראשי גורמים לי לחזור לעבר הנוראי.

אלפי זכרונות עוברים בראשי מכניעים אותי ומוצצים את כוחי

עד שלא נשאר אלא חלל ריק.

אלפי זכרונות עוברים בראשי כסכינים הם חותכים את ליבי הפצוע.

אלפי זכרונות עוברים בראשי דורסים ומעיפים כל רצון להמשיך ולשרוד.

אלפי זכרונות עוברים בראשי-

זכרונות שלעולם לא יימחקו מנשמתי ומליבי.