יש גוף-

ואני בתוכו

יש בית-

ואני בתוכו

יש עיר-

ואני בתוכה

יש ארץ-

ואני בתוכה

יש עולם-

ואני בתוכו

עד כאן הן  ידיעותיי.

והן קטנות

ולא שוות

והדרך עוד לפניי

אני לא יודעת מה אני צריכה לדעת.

אני לא יודעת מה אני צריכה לעשות.

הכל ניחוש אחד גדול

אולי זה נכון, אולי לא

אני לא יודעת.

אולי הכל סתם

ואני עושה הכל בלי לדעת

מה העיקר

מה הטוב

מה הרע

כלום.

רק אני לבד בוחרת.

ואני רק בתחילת הדרך

או שאולי בסוף, או באמצע

אני לא יודעת

  • 19/2/2006
  • . .