הוי ארץ אשר את תושביה אמורה לבלוע

והנבואה טוענת להקיא מתוך הלוע.

 

ארץ זבת חלב ודבש

ויוצאי חלציה שלמו רק בדם.

 

ארץ אשר אוכלת את יושביה

והממשלה דוחקת בכל מחנכיה.

 

ארץ יפה ואהובה

זכרי בזאת את הנבואה.

 

בנייך ממך יבאו ומחנכייך אותך יחנכו

ואוייביך ומחריבייך ממשלתך יצאו.