הוא היה נחמד

הוא הלך לעד

אותו לא אראה

ואני בוכה

 

הוא נסע מהר

ומישהו אחר

במהירות  בו נתקע

ואת חייו קטע

 

במקום הוא נהרג

לעולם הוא  אבד

עליו נבכה לעד

איך נחיה בלעדיו?

 

אז עכשיו אני אומר

אני כבר לא יכול יותר

תשמור עליו במרומים

כי אנחנו כבר לא יכולים