מדמיין אותך הולכת לצידי

מלווים זה את זו, בשביל ליד הנהר

מדמיין אותי

מצביע על הסירות החולפות

ואת נודדת במחשבות אל זמן אחר

שם הכול נרגע, כאשר הוא מגיע לקץ

הפחדים מתמלאים שכחה

השורש מרבעה את ענפיו

מדמיין אותי מחזיק אותך ביד

ואת לוחשת "אל תרפה לעולם"

שם ליד הנהר, ההרים לא התמוטטו עלינו

מדמיין אותך נוגעת

אני לא מבין מה הלאה

לחייך או לשתוק

אנחנו נמשכים עם הכביש

עד הקצה השני של השביל

שם לא נתרסק לעולם

מדמיין אותך כול הזמן

הולכת איתי

מדמיין אותי, מגיע אלייך בהפתעה

על כל טוב, בא הגמול, על כול הרע

כתבנו כבר הכול

מדמיין אותך, יפה כמו שזכרתי מזיכרון אחרון

שטה אלי, בחוסר תחושה, חוסר ממשות

לא נוגעת בקרקע, לא נתלית בענפים

והימים חולפים, שם רחוק מן המהומה

מדמיין אותך מגיעה אלי

ושנינו ליד הנהר

עם הבטחה, שלא מחביאה פרט

רק אנחנו

ואני מבקש

לא לעזוב

מדמיין אותנו, נמשכים עם השביל

והנהר ממשיך בשלו