לא רציתי דבר

פרט לשכלו החריף,

לא  את ברק עיניו

את שפתיו המושלמות

או קומתו התמירה.

לא רציתי להיות לו תחליף אם,

או הד  מרענן

לאהבה נטושה,

שקמלה טרם מיצתה את עצמה.

לא רציתי שורה משיריו

שנטפו בקלילות,

בשנינות

בעוצמה מרטיטת לבבות,

גם אם רוש

פתנים, הוא אמצעי

להבליט פערים

(בין צעירים לזקנים, בין נשים לגברים, לא כל שכן בין דתיים לחילונים)

לא בקשתי דבר לעצמי,

אבל אולי

 בעצם

 בקשתי הכל!