נגלה הגאולה

זכרונות חול זהב 1926  1931 כך נראה ו1905 או 1904  או משהו כזה ,

עיתונים  באיזה בית ילדים או פנימיה  חוץ לארץ

בחולות טייסות אוויר של הצבא

איפה אני, ומה השנה? איזה מנהיג מוכר יש עתה ?

ומדריכה, ושלום של משפחה, ואשקלון העתיקה

שתיקה שווה זהב

אחת- מורשת

בה אבותי הלכו

בבכי האהבה אלך איתה

כי עכשיו היא נוגעת לי בנשימה

או כאן

ארץ אהובה

ארץ שלנו קריה יפהיפיה, אדמת אהבה טהורה

ראשית צמיחה- עיר בתולה

עטית עדיים, ועדיין,

את אותה אחת בשבילי בשבילינו

לתוכך ארצי

         טמון אני בחיק

                     יש וגם צוחק

בתולה, ארץ נטולה, ארץ החיים

אוויר שווה חיים

נוף נופים בלי בניינים ואהבה

בלי עצב נושא ילדה אני בחיק

ארץ אהובה, מסתתרת אהבה, והיא בך

ואת חורטת בי ובנפשי אני הולך איתך

מהקרביים  שלך

 הקטן