הדרך האררוכה והקשה

שבה אני הולך

קשה בכל פיתוליה

 

בכל עת יורד בה גשם

אך עת את איתי השמש זורחת

העצבות בורחת

 

ראיתי את הנתיב

הרבה פעמים

אך עכשיו היא שונה

יש בה עצים , פרחים.

מלבלבים.