האם יש מקום, שם, מעבר לקשת ומעל לעננים, ובמקום זה הם נפגשים, ומביטים אלינו, אל החיים. ומתגעגעים לכל רגע, וזוכרים כל דקה, ואוהבים אותנו נורא. הם שומרים אותנו עמוק בליבם, ומגינים עלינו מפני העולם, ומחכים וממתינים, עד שכולנו אליהם מצטרפים, לאותו מקום רחוק, שמעבר לקשת, ומעל לעננים.