מרוץ הזמן

מביטים ביראה

וכורעים לעתיד,

 ... חלילה וחס שביב ורגע לא נפסיד

 אז... הזמן רץ.

 

כיסופים כיסופים

את מחוגי העבר

עודם מבכים...

אז...הזמן רץ.

 

לימודים גבוהים

תואר נכסף ומקצוע לחיים,

במדרון לממון זה כולם נחפזים...

אז...הזמן רץ.

 

תישא לאישה

תבנה בית, גינה וילדים

ברינה...

אז...הזמן רץ.

 

עלעול בהיסטוריה,

קריאה בעתיד,

איכה הווה

 מקופח של תמיד?

 

מי עליך חשב ומי עוד יחשוב...

כולם חושבים שהם חיים,

אך בתוך הלופ מסתובבים

להספיק במירוץ

אולם, אף לא אחד

- חי ת´נחוץ 

ההווה שלא נזכר,

המתהווה לו

כשמאוחר...

אז?...הזמן רץ?!

 

שירוץ...


ואתה? איפה אתה במירוץ?!