-על פניו-

שממה

חבול וקרוע       

   על הקרקע

           מוטל שרוע                                    

       קרביים נכוות    

מאור השאר                

השמש הצורבת                                  

את פנים הבשר

שפתיים יבשות            

לב חסר מגן                        

     לכל דכפין פתוח ומגונן

צל כבד             

 צללים 2

דואים ועטים                 

אל הטרף הקל

מוטל בגפו

כנשרים מנקרים

קורעים פיסה

  אחר פיסה               

אחר פיסה                            

צווחות של שמחה 

לא תיאמן

עם רדת החשיכה

ליחשושים               

גיבובים

של מזימות                    

תאווה של נקמה

   לשווא תרקום

עור וגידים                           

פורשים כנפיהם

כלא היה                                                        

חזרה אל קניהם

והוא עוד שם

חבר

משלהם

מוטל שרוע, קרוע

חסר אונים

חבול, שסוע

 

קרביים נכוות             

           מאור השאר                                               

את צלקות העבר

עוצר         

בתהומות הנשייה  

במחשכיי הלב             

טולרנטי

בעל כורחו                           

מדדה ופצוע              

יוצא את השממה

כשהעולם                         

צבוע

על פניו

העלה ארוכה

על ליבו

בוקה ומבולקה.