לחלוחית בקצה העין תוצאת לוואי של גופי מוחה אותה שלא תערפל את שדה הראיה למה אף אחד לא מאמין אני לעולם לא בוכה