בלילה מול ירח, אליו תתקרב,

ללא פחד, נטולת כל כאב.

היא תצעד לה בשקט ובדממה

ותלחש לו באוזן דבר מה.

בלילה מול ירח, הוא ראה אותה מולו ניצבת,

חייכה אליו וכולה מאוהבת.

היא לחשה לו בקול איטי:

"אוהב אותך עד יום מותי"