רוצה לכתוב, ולא יכול. רוצה לצייר אך המכחול, נשבר לי בידיים, ואפי' הפוקוס בורח מהעיניים. מעיין היצירתיות נאלם לנוכח כוחך המושלם הממיס את ליבי הנעול בתוכי מאז ומעולם. והעולם, פתאום מלא. מלא שירים, מלא דברים - אותם רוצה אני לך להגיד ללא מילים.