את מיללת לי עם

עוד ותוף מרים

וסינטיסייזר

 

לוחשת שיר

של רוח

וסופה

 

מורח אותך בכתום

הכתום הזה

מהבהב

וכורזים לי לצאת

המדים שוב תלויים

על קולב עלינו

שלב בצלב

האדום השחור הירוק הלבן

וכחול ולבן

ולבן

מתנפנף מתערבב

ברוח - סופה

מהבהב דיסקוטק

במוסד מסיבה

 

א א א א א ת

מייללת לי עם עוד

ותוף מרים, טרנזיסטור 

שחור וישן

 

מחפש

אותך בתוך הלילה

סמטאות שישים וחמש

רדיו רמאללה שבילים

בין עצי הזיתים מובילים

 

לרכות של עורך

הכחול הלבן

בעיניך,

הלחות במדים

צבע זית.

האדום הדועך

בין ערביים,

הולך

ופה

חטא

מת

מעט

 

ומטע שנפרש

האנטנה, עדיין

וילד מזהיר ברחוב

אופניים; סופה!

אני שוב שוכב

עם האויב

בשדירה

 

 וארצי שר עבד

הכל מבני אדם,

ואת מיללת לי עם

עוד ותוף מרים

בציר שישים.

 

- בציר טוב  ישמח את ליבך

ורוחי לך

רוחי אל ביתך.