האחרון של השדה

 

 

ואז באה הרוח ולקחה את החלקה הטובה

והשדה  ביקש את מנת המים

והעץ נשאר יתום

ואמות הרגבים התכווצו ומילאו גבעה קטנה בפאת השדה

ועורב ירד, נעמד מעל החלקה החדשה

ודרש את כולה

 

ואז באה הקרה וכיסתה ביברדים את השדה

ואז בא הקול, שרק ונדם

ואז באה הילדה

ואמרה קינה על הסב

והעורב לא זע, קרקר

ואמר:

הכרתי אותו על ההר

הוא לא השאיר דבר