בפנות היום, כששוקעת השמש

זורחת מלכות הירח.

והכוכבים ממלאים ברוחי

מרחבי אין סוף.

ופתאום

בדממת השקט, הנה

נפתחים בלבבי אוצרות אהבה

ורוצה לבכות לקראת אלוקים

והיה זה לי

למשיב נפש

ולתיקון חצות.