שירה מבררת דברים, בזהירות היא בוחרת

דברים נבחרים, היא מסדרת

להפליא דברים מסודרים. לומר זאת אחרת

קשה, אם לא בלתי אפשרי.

 

שירה היא כחרש. בנקל היא נשברת

תחת משאם של שירים. בידי משורר היא משוררת. בידי אחרים

היא אפילו לא משוררת, היא בלתי אפשרית.