אנוש כחציר ימיו.

ימיו כחציר.

ימי אנוש כחציר

ימיו.

אל תירא.

 

אדם לעמל יולד.

יולד לעמל

אדם יולד לעמל

יולד.

אל תירא.

 

ובני רשף יגביהו עוף.

יגביהו עוף בני רשף.

ובני רשף יגביהו עוף

יגביהו.

אל תירא.