יום אחד, ה-16 (ששה-עשר) ביולי 1916 (אלף-תשע-מאות ושש-עשרה),

על הסום, נהרגו 60000 (שישים אלף) מחילי הממלכה המאוחדת

בניסיון לפרוץ את החזית הגרמנית. התהליך

היה צפוי, ולא היו בו הפתעות: הגנרלים

צירו קוים על המפות, הקולונלים תרגלו על שולחנות-החול

הסרג´נטים דחקו בלוחמים לצאת מתוך החפירות, ומכונות-היריה

קצרו בהם עד בוא הערב.

 

אין זה שיר על גנרלים המתכוננים תמיד למלחמה שנסתימה

הגם שיש לכתב - וכתבו הרבה -על טמטומם.

 

אין זה שיר על אוילות המלחמה

הגם שיש לכתוב - וכבר נכתב הרבה - על אוילות המלחמה.

 

אין זה שיר קינה על ריבואות הבחורים

הגם שיש לקונן- וכבר קוננו הרבה - על החיים הצעירים.

 

זה איננו שיר.