עוד אתך, בחלום

קול נדם לב אדם קורא אליך

עליו תשמור הוא מטובי בניך

שרק ינוח כי עייף הוא מן הקרב

 

דיאלוד שנישאר בחלום אין קץ

הוא מופיע במדים כמו אז בחיים,

הופך לקיים, נושם וכאן, אך מייד

קמים מן החלום.

אני כאן ואתה שמה למעלה

איני מבין למה אתה זה שנלקחת

אהבת, חלמת, הבטחת כי אתה מוכרח, אבל עוד תחזור

נתת את נשמתך למולדת

היית כל כולך חיוך קורן

כאילו ידעת שהקרבת שנלקחת

ואני מחכה לעוד אתך

בחלום