עומדת בצומת לפני שתי דרכים

,שתי הדרכים כל כך שונות זו מזו

,כל דרך מובילה לעולם אחר

...ושתיהן זרות לי ומנותקות ממני

ואני, אני צריכה לבחור באחת מהן

אך איני רוצה באף אחת מהן

,אני סוללת את דרכי בעצמי

מגייסת את כל כוחותי הטמונים בי

  ומוכנה להתמודדות עם אבנים ומכשולים שיעמדו בדרכי

...וצועדת לי בדרכי שלי