על חלון המכונית, מתאספות הטיפות, כמו בחלון החיים, כמספר הבעיות... מטשטשות את הנוף מטשטשות את החיים, בהתמקדות בהם מפספסים את הדברים המהותיים, והחיים להם חולפים, אפילו בלי שאותם אתם רואים, אך אם תביטו החוצה, מעבר לחלון, מעבר לטיפות, תופתעו לגלות, שלהביט מעבר אתם מסוגלים, ובכל זאת לראות את שאר החיים, לראות מעבר אתם יכולים, למרות הבעיות שעדיין מתאספות. הם ישארו על החלון, אך אתם תחליטו, ואם תרצו הם יעלמו, ואת הקשת לא תפספסו, אל תתנו לבעיות, שעל החלון מתאספות, להסתיר את הקשת, שאליכם מחייכת.