לפעמיים אני חושב היה יותר קל אם לא היית אמיתית אם לא הייתי צריך לבחור בין הבטחות להימורים לא הייתי צריך לצאת מהבית לשאול אם את ישנה או עצובה מדי פעם לגעת כדי לברר אם את עדיין כאן זה היה פשוט יותר אם הכול היה מילים ואז היה נגמר הייתי כותב לך משפט ואת היית עונה לא הייתי יודע אם את צוחקת או בוכה המחשבות לא היו לוקחות מקום גם הזמן לא זה היה קל יותר אם לא היית אמיתית אם הייתי יכול לא לראות דבר לא להרגיש אם לא היה צורך לדבר היה לי קל יותר לא לטעות להסביר דברים בלי להתבלבל ואת יפה שזה הורס את הכול בונה סביבי חומות, לא נותן לי לעלות הכול קוצים ושיחי פרא היה יותר קל אם לא היית אמיתית רק דמיון פשוט שעולה, ואז נשכח לא לתת ללב להיכנע, להינמס אולי להיות מכונה אולי לא לבקש דבר זה הרבה יותר קל שהחיים עוברים בלי רגשות היה יותר קל אם לא היית אמיתית רק דמות בראש אז לא הייתי צריך לברוח כול הזמן לחפש מקלטים אם לא היית אמיתית, לא הייתי שואל אם יום אחד תעזבי או שאם אני אעזוב, בלי להרגיש