אני לא אומן אלא מאלתר, דרך כמה חרוזים השיר שלי עובר בית ועוד בית ממש כמו לבנים, נבנה לו שיר יפה משמח אנשים אבל עכשיו צריך ללכת כי עוד מעט מבחן , אחזור בהמשך ועוד שיר יהיה מוכן