כל דבר שקורה בחיים, מה' הוא אם טוב הוא, אם רע אתה פשוט שם- אין ברירה. אם תחשוב- הכל לטובה ותלמד מזה לחיים- בפעם הבאה.