כל כך מצפה כל כך מחכה מנצל כל הזדמנות למצות מנסה אבל כשסוף סוף נפגש לא מצליח להרגיש שהצלחתי, ששמחתי ולו רק לרגע קט שבשבילו שווה כל הפגישה.