החייל שאל אם הכל בסדר הוא ענה שנפצע מזכוכית חצי שעה אחר כך שאלה גם השוטרת -זה כלום, נפצעתי בגינה ורק אני עוד הייתי עדה לתשובה הקודמת. נשלה לה קליפת התמימות האחרונה שכלכך רציתי לשמור לי לעולם והבנתי שיש אנשים שכבר אבד אמונם בעולם.