תפסיק לעשן! אתה הורג את עצמך. עדיף לי להתאבד בשיקוליי מאשר תשפדוני בשיקוליכם. מתוך: קובץ שירי - "נשמה של עט נובע".