ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

חץ ישיר בלב

לבד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה