משה לוין

יהדות זה עולם ומלאו רק לספר על עצמי לא ידעתי

בעצם למה אני כותב.

השמים בוכים ואני בוכה איתם

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה