משה לוין

יהדות זה עולם ומלאו רק לספר על עצמי לא ידעתי

השמים בוכים ואני בוכה איתם

בעצם למה אני כותב.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה