כף היד האחת

מחכה ליום שבו אשמע את קולי שלי, בתוך הרעם הזה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה