ידידיה מנדלבאום

מחפש את המיוחד בכל דבר

אשר ירד עליו ה' באש - גבורה 1

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה