רגע של שקט זה בדיוק הזמן שאעשה בו משהו שיתחיל להיות עניין "אמרת תודה " זו תמיד שאלה שגם לכם מזכירה את אותה הבעיה