שקט! דממה. עומד על הר, מביט למרחקים. שקט! דממה. מביט למטה, לעבר עמקים. שקט! דממה. מביט למעלה, לעבר השחקים. שקט! דממה. יושב על יד קברי צדיקים. שקט! דממה. קורא בשקט פרקים בתהילים. שקט. צעקה! "מה רבו מעשיך אלוקים!"