המילים את זה לבטא מתקשות, העיניים שלנו לעיתים נפגשות, הלב מקפץ, הרוח דוחפת, טיפה מתחצפת, וקול אל הראש מתפרץ, הוא לוחש בקול ענוג: תגשי אליו ,גשי אל הבחור, מבט עיניו הן תענוג, ולחישותיו הן כה קסומות, חבל שהן לא אלי מופנות.