לאחר שמעד המשורר

במדרגות היכל התרבות

בזקנתו החלומית והנידחת

אמר לה לזו שהציעה לו

את תנחומיה

למה עכשיו? איפה היית אתמול?

איפה תהיי מחר?