כעת אוגוסט

אין בינינו דבר

מלבד הרוח הרעה

החול הסדוק והזיעה הניגרת

לאות גדולה פושטת בי

חמימה ואינטימית

בעיני רוחי אני מריח

את שלהי אוקטובר

את הגשם והרעם

הברק,היללה

הקיץ תם

מול עיני שנפקחו

קם ועמד החלון

עליו אבק מהול במים

בוץ דק וציורי