כיכרות כיכרות

אדוני הוזיר

כיכרות כיכרות שחילקתי

לאביונים של עירך

אדוני הוזיר

תשורת חיים שהבאתי

ואמרו לי תודה,מלאכנו

מושיע

שהגיע כך פתע

שהחיינו מתוך חורבננו

ובעוד הם שמחים

אז שמעוני אומר

כן שמעוני כולם,מקטנם עד גדולם

כי אני הוא אולי השליח

אמנם

הוא הווזיר כן הוא המלאך

וייתכן שאפילו משיח

ושמעוני צועק

אדוני הוזיר

כן

צרחתי כשאותי הם הלבישו

בגלימת מלך

אדוני

לא פחות לא יותר

וכתר על ראשי העטירו

ובאותה השעה

אף אחד לא שעה

לתחנוני עבד-מלך נקלה

שנישא על כפיים

סובל ובוכה

ככלב טובע במים

וכשהושיבוני

אדוני הוזיר

הם הושיבו

על כס מלך מרופד וגדול

אז נזכרתי בך אדוני הוזיר

נזכרתי

אך שכחתי הכל

ועתה

טרם אצווה התליין

ותצנח על צווארך גיליוטינה

אומר רק זאת

טוב היית לעבדך ולעם

ברם

העם

הוא העם

הוא