רציתי לכתוב כאן משהו אחר
אך דברים חשובים יותר דחקו אותי לצאת ולכתוב:

על הבדידות שבלהיות לבד

בדירה לבד, שהתאמצתי למלאה באנשים רבים ככל היותר שלא ארגיש את הלבד אבל כמה,
בסוף מגיע הלילה והאורות כבים ואי אפשר לראות את הדמעות שלי
ואת עצמי