החיים!

מה הם החיים?

בחיים הם כמו דף ועיפרון,

החיים הם כמו בד ומכחול,

החליים הם זכות,

שאיתם אנו תלויים על חווט:

יום הלידה יום הפטירה,

התחלתה וגם סופה.

אך ערכם-משהו מושלם.

החיים הם כמו בד,

שהמכחול עליו מוצמד,

על מנת שנלמד,

במקצת את המעמד.

שנלמד מהן הטכניקות,

עליה נוסיף מקוריות,

שאותה-לא ניתן לחקות.

וגם כשנראה שהציור נתקע,

תמיד יהיה פה מי שיוסיף עוד קטע.

על כן החיים

ממש כמפל מיים.

אל עף שנראה שהם נופלים במהרה,

תמיד יהיו פה עוד טיפות להמשך הזרימה.

ומי שילכלך את אותו הבד,

מכיוון שלא מספיק למד,

תמיד יבוא משהו אחר,

שימצא את המשך הדרך.

ועל השכבה הראטשונה,

בטח כבר עברו יותר מ-100 שנה!

לכן,בסוף ציור החיים,

יהיה זה ציור מדהים,

שכל אחד את תוכנו השלים.