קמתי בבוקר ופתאום הוא השתלט עלי (הפיצול הרע)
גרר אותי רחוק מהבית
לקח אותי לארצות זרות (הפיצול הרע)
ושם הסתבכתי עם החוק
ואז חזרתי לארצי


הכול באשמת
הפיצול הרע
אני לא עשיתי כלום
זה הפיצול הרע, זה
לא אשמתי
זה הפיצול הרע


לאחר זמן מה הוא נרגע (הפיצול הרע)
ובינתיים פגשתי לי בחורה נחמדה
ככה דיברנו עד שהוא בא (כן זה הוא - הפיצול הרע)
ואז הוא אמר לה משהו נורא
ומיד מיד היא הסתלקה


ניסיתי להסביר לה שזה לא אני
ניסיתי להסביר לה "מו מה ומי"
ניסיתי וניסיתי זה לא הלך
ואז, אז הוא ברח


הכול באשמת
הפיצול הרע
אני לא עשיתי כלום
זה הפיצול הרע
זה לא אשמתי
זה הפיצול הרע


אז הלכתי לרופא
הוא נתן לי תרופה
ובינתיים הוא לא בא(הפיצול הרע)


אבל אז כאשר הלכתי לי לעבודה
פתאום הוא נכנס בי (הפיצול הרע)
אמר לבוס "יא בן זנה"
ואז אותי פיטר מ-העבודה


ניסיתי להסביר לו שזה לא אני
ניסיתי להסביר לו "מו מה ומי"
ניסיתי וניסיתי זה לא הלך
ניסיתי וניסיתי ולבית משוגעים אותי שלח


הכול באשמת
הפיצול הרע
אני לא עשיתי כלום
זה הפיצול הרע ז-
ה לא אשמתי
זה הפיצול הרע.