בס"ד

 

והיד תכתוב דבריך מתוך אפסיות וביטול,

המוחין יחשוב בריאתך ומעשיך בלב גלוי,

השפתיים ימלמלו סודותיך בדממה עמוקה

כשהדעת שקטה ומאוחדת באחדות האחד.

 

יעמוד אדם ויתבונן בנפלאותיך ויתרגש

עד עמקי נשמתו, ישמח וירעד מגודלך

לאהבה וליראה את שמך.

 

ויתאחדו האברים כולם לעבודתך

כל איבר מטרתו וייעודו הוא,

כל איבר ואיבר יפעל ויקיים את תכלית

בריאתו באדם ויביאו לזיכוך עולמים,

לטוב שבטובים.

 

אבינו שבשמים ובארץ כולי תחינה

ובקשה  לעזרתך ומחילתך בדרכי.

נפשי, רוחי ונשמתי יוצאים אליך לקבל

ולהשפיע את קדושתך וגדולת שמך.

 

אנא כוונני והראני את הדרך לאמת ולטוב

אל האחד.

"ואני בתמי אלך פדני וחנני"